วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Stone Lab

Sample                                       weight(g)                           volume(ml)                           density(g/ml)
numbers
3                                                     28.5                                     35                                        0.814
6                                                     110                                      50                                          2.2
5                                                     115                                      41                                          2.805
5                                                     45.5                                     22                                        11.159
2                                                     136                                      50                                          2.72
x                                                     146.6                                   58                                           2.528
1                                                     245.5                                   69.5                                        3.532ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น